Bezpieczeństwo

Zapewnienie bezpieczeństwa Dzieciom jest naszym priorytetem w każdej sferze.

 1. Uczymy Maluchy podstawowych zasad bezpieczeństwa.
 2. Dzieci bezpiecznie uczą się i bawią pod czujnym okiem opiekunek, które są odpowiednio przeszkolone pod kątem BHP oraz z udzielania pierwszej pomocy.
 3. Dzieci znajdują się pod fachową opieką – opiekunek, położnej, psychologa, logopedy.
 4. Obiekt jest ogrodzony, monitorowany z systemem dostępu.
 5. Wnętrza sal zaprojektowane są tak, by wspomagać rozwój i zapewnić bezpieczeństwo.
 6. Plac zabaw jest ogrodzony, nie ma możliwości dostania się do niego z zewnątrz.
 7. W placówce posiadamy własną kuchnię, dzięki czemu możemy zapewnić Twojemu Dziecku odpowiednio zbilansowaną dietę, dostosowaną indywidualnie do jego potrzeb.
 8. Zapewniamy najlepsze standardy zgodne z wymogami:
 • Całość wyposażenia posiada atesty lub certyfikaty, meble są dostosowane do wymagań ergonomii, wszystkie zabawki spełniają wymagania bezpieczeństwa i higieny oraz posiadają oznakowanie CE.
 • W pomieszczeniach, z których korzystają Dzieci montowane są bramki zabezpieczające i osłonki na grzejniki, apteczki wyposażone w środki opatrunkowe i środki niezbędne do udzielenia I pomocy i instrukcje o zasadach jej udzielania.
 • Podłogi i ściany pokryte są w tych pomieszczeniach materiałami zgodnymi z wymaganiami.
 • Wszystkie elementy wyposażenia zgodne z normami, zgodne z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy oraz zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.