Metody pracy – Bawimy i Rozwijamy

Zdajemy sobie sprawę, że w ciągu pierwszych lat życia rozwija się około 50% zdolności do uczenia się. Wiemy, że właśnie teraz Twoje Dziecko może nauczyć się najwięcej! Najważniejsze dla nas jest wplecenie treści edukacyjnych w świetną zabawę. Programy zajęć w Magicznym Zakątku dostosowane są do wieku Dziecka, jego chęci i możliwości. Małe Zuchy oprócz uczenia się samodzielnego chodzenia, jedzenia, stosowania higieny osobistej, mają możliwość ciekawie spędzić czas bawiąc się, a przy tym ucząc. Program pracy z Dziećmi przygotowany jest przez specjalistów i ma za zadanie dostarczyć im bodźców do wszechstronnego rozwoju. Program skonstruowany jest tak, by nie „przeładować” Dzieci dostarczaną wiedzą, bo odbywa się ona w formie zabawy i jest odpowiednio dobrana do wieku Dziecka.

 

Prowadzimy w placówce zajęcia dodatkowe:

 

JĘZYK ANGIELSKI

LOGOPEDA

 

Ponadto Nasze Dzieci są pod  opieką PSYCHOLOGA oraz FIZJOTERAPEUTY.

Za zajęcia dodatkowe nie ponoszą Państwo żadnych kosztów, są organizowane w ramach opłaty za czesne.

Poza zajęciami dodatkowymi nasze ciocie codziennie organizują Dzieciom gimnastykę poranną, zajęcia tematyczne oraz w zależności od dnia tygodnia odbywają się zajęcia: plastyczno-techniczne, teatralne, sensoryczne, edukacyjno-kulinarne, muzyczne.

 

Metody pracy z Dziećmi:

Zajęcia adaptacyjne to pierwsze z jakimi zetkną się u nas Państwa pociechy. Są bardzo ważne dla stworzenia w Dziecku poczucia bezpieczeństwa i mają na celu zapoznanie Dzieci i Rodziców z placówką. To spotkania, w trakcie, których Dzieci biorą czynny udział w różnych formach aktywności, zawierających wszelkie elementy zabaw ogólnorozwojowych. Zapoznają się z Ciociami oraz z nowym otoczeniem. Początkowo zajęcia te odbywają się w towarzystwie Rodziców, by stopniowo w miarę poznawania placówki wydłużać czas pobytu Dzieci, już bez Rodziców. Dobrze przeprowadzona adaptacja przy współpracy Rodziców z placówką jest gwarancją sukcesu. Każde Dziecko ma prawo inaczej się adaptować i inaczej przeżywać proces adaptacji dlatego w razie jakichkolwiek pytań nasz psycholog służy Państwu radą. Ponadto w dokumentach do pobrania znajdziecie Państwo przygotowany przez naszego psychologa poradnik dobrej adaptacji.

W okresie żłobkowym następuje dynamiczny rozwój psychoruchowy, Dzieci zaczynają samodzielnie chodzić, doskonalą sprawność fizyczną i umysłową, poznają świat. Ciocie w Magicznym Zakątku pomogą rozwijać Dziecięcą ciekawość i poznawać świat, tak by za pomocą odpowiednio dobranych bodźców stymulować rozwój Dziecka. Bowiem w tym czasie wiele czynników może niekorzystnie wpływać na rozwój Dziecka, powodując wady, zaburzenia lub upośledzenia rozwoju układów organizmu. Stała, systematyczna praca pozwala na wczesne wykrycie wszelkich nieprawidłowości rozwojowych oraz wdrożenie odpowiedniego postępowania. Magiczny Zakątek prowadzi usprawnianie indywidualne, grupowe oraz gimnastykę ogólnorozwojową. Urozmaicone, ciekawe zajęcia są najlepszym lekiem dla narządu ruchu. Ruch wywiera wpływ zarówno na ćwiczone części ciała, jak i na cały organizm. Należy pamiętać, że podstawowym czynnikiem w zapobieganiu wadom postawy jest stworzenie Dziecku prawidłowych warunków rozwoju. Takie warunki mamy właśnie w naszym Zakątku!

Zajęcia prowadzone bezpośrednio przez Ciocie w grupach, mające na celu:

 • Wspieranie procesu budowania poczucia własnej wartości Dziecka oraz wiary we własne siły poprzez wzajemną akceptację ,motywację i stosowanie pochwał;
 • Rozpoznawanie, wyrażanie i kontrolowanie własnych uczuć, radzenie sobie z trudnymi emocjami;
 • Kształtowanie zdolności empatycznych i umiejętności zachowań społecznych;
 • Wspieranie procesu usamodzielnienia się Dziecka oraz czynności samoobsługowych.

Wiek żłobkowy to ważny okres rozwoju mowy Dziecka – czas, w którym najlepiej rozwijać mowę jak i usuwać wszelkie nieprawidłowości. Grupowa forma zajęć z profilaktyki logopedycznej jest dla Maluszków swobodną i bezstresową formą zabawy – pracy. Dodatkowo stanowi ona bardzo ważny wstęp do ewentualnej pracy indywidualnej. Podczas takich zajęć szczególną wagę przywiązuje się do ćwiczeń oddechowych, ćwiczeń narządów mowy, słuchowych oraz ćwiczeń koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej. Podczas zajęć grupowych Maluchy wykonują ćwiczenia buzi i języka, które prócz walorów rozwojowych są dla nich świetną zabawą. Podczas zajęć logopedycznych stymulowany jest nie tylko rozwój mowy Dzieci, ale również procesy poznawcze.

W pierwszych latach życia Dzieci chłoną bodźce z otaczającego ich świata, przyswajają zasłyszaną wiedzę mimowolnie oraz poprzez naśladownictwo. Dzieciom, które od najmłodszych lat mają styczność z językiem obcym łatwiej jest się go uczyć w późniejszych latach.

Rytmika to nie tylko taniec i śpiew. Maluchy poznają też instrumenty muzyczne oraz rodzaje muzyki. Poznają dźwięki przedmiotów codziennego użytku: kubeczki, sztućce, patyki, klocki itp. Podczas zajęć Dzieci mają możliwość zagrania na instrumentach muzycznych. Zajęcia umożliwiają ekspresję i odczuwanie emocji poprzez taniec i ruch.

Możliwość słuchania różnorodnej muzyki od najwcześniejszych lat wpływa na wrażliwość Dziecka nie tylko pod względem muzycznym, ale również emocjonalnym, twórczym i społecznym. Umiejętnie dobrana muzyka wycisza nadmierne emocje negatywne i pobudza pozytywne. Celem zajęć jest pogłębienie percepcji muzyki, uświadomienie własnych stanów emocjonalnych i możliwość ich wyrażania ruchem, gestem, werbalnie. Częścią muzykoterapii jest również relaksacja, są to m.in. ćwiczenia oddechowe w pozycji leżącej i siedzącej tak, aby wzmocnić odprężenie fizyczne i psychiczne.

Twórczość plastyczna Maluchów rozwija wyobraźnię, kształtuje zmysł obserwacji wzrokowej, spostrzegawczość, wrażliwość na barwy, kształty, szczegóły. Ćwiczy także koncentrację uwagi oraz buduję umiejętność ekspresji. Dziecko poprzez z pozoru zwykłe ruchy rąk czy paluszków ćwiczy małe grupy mięśniowe, koordynację wzrokowo-ruchową, sprawność dłoni.

Prawidłowy rozwój motoryki małej jest bardzo ważnym czynnikiem, wpływającym na dalsze postępy rozwojowe Dziecka. W Magicznym Zakątku staramy się wykorzystywać różnorodne techniki plastyczne: malowanie palcami, rysowanie świecą, malowanie na podkładzie klejowym, grysikowym, rysunek węglem, pastelami, stemplowanie, malowanie na folii, prace wykonane z włóczek, szmatek, kasz i makaronów, zabawy z gliną, masą papierową i wiele innych. Zajęcia rozwijają Dziecięcą wyobraźnię, zdolności manualne, ekspresję plastyczną, pomagają uwierzyć we własne siły, wzmagają poczucie własnej wartości, uczą cierpliwości, a przy tym odpowiednio motywowane i chwalone stają się małym arcydziełem dumnego Zucha.

Zabawy manipulacyjno – konstrukcyjne są dla Dzieci lubianym wyzwaniem. Dzięki nim postępuje rozwój zręczności i koordynacji ruchów; usprawnienie pracy dłoni – palce i nadgarstki; usprawnianie procesów myślenia i koncentracji, ćwiczenie cierpliwości i wytrwałości. Dzieci budują konstrukcje z klocków, segregują, budują i burzą budowle, nakładają kółka na piramidę oraz dopasowują odpowiednie kształty do otworów. To wspaniała zabawa, która bardzo rozwija! A Ciocie świetnie bawią się przy niej z Maluszkami. Staramy się być „na czasie” i na bieżąco dokupujemy ciekawe edukacyjne zabawki.

Zajęcia tematyczne są bardzo dużym walorem edukacyjnym w naszym żłobku. Roczny zakres wiedzy rozbijamy na starannie przygotowane plany miesięczne określające zakres tematyczny, który powinno przyswoić Dziecko. Zabawy tematyczne prowadzone są w ciekawy dla Dziecka sposób i odbywają się każdego dnia.

Tylko u nas!

Organizowane są zajęcia tematyczne z wizyt w różnych miejscach, które mają miejsce na co dzień, a jednak wykonywane po raz pierwszy sprawiają Dziecku trudność, tworzą lęk i stres. Zajęcia tematyczne z wizyty u lekarza, u fryzjera, u dentysty, u laryngologa itp. Organizowane jedynie u nas pomogą Dzieciom w bezpiecznym miejscu, które znają zapoznać się z tym co wydarzy się u lekarza, dentysty czy fryzjera. Nasze Ciocie za pomocą rekwizytów, odtworzą scenografie wizyt w różnych miejscach i przy dobrej zabawie pokażą Dziecku z czym mogą się zetknąć w danym miejscu.

Rodzicu! Jeśli wiesz, że czeka Cię pierwsza wizyta z Dzieckiem w danym miejscu powiedz nam o tym! Specjalnie dla Twojego Maluszka przygotujemy zajęcia tematyczne. Oswojenie się z tym, co nieznane może zapobiec ewentualnym problemom i sprawić, że stresujące przeżycie zamieni się w nową przygodę!

Tego rodzaju zajęcia mają na celu naukę właściwej postawy prozdrowotnej oraz zdrowego stylu życia; realizowane są poprzez:

 • Zajęcia z gimnastyki ogólnorozwojowej;
 • Zabawy grupowe organizowane na zewnątrz;
 • Zabawy na świeżym powietrzu;
 • Gimnastykę poranną;
 • Codziennej nauce czynności higienicznych, toaletowych i zdrowotnych;
 • Naukę nocnikowania;
 • Promocję zdrowia i zdrową, zbilansowaną dietę;
 • Naukę sporządzania prostych i zdrowych posiłków i przekąsek.

Nasz żłobek prowadzi edukację przyrodniczą i ekologiczną poprzez wykorzystanie interesujących treści, które pozwalają nie tylko na zdobycie elementarnej wiedzy w tym zakresie, ale równocześnie uczą Dzieci szacunku do otaczającego świata, rozbudzając w nich potrzebę jego ochrony. W ramach zajęć Ciocie obserwują z Maluchami zjawiska przyrodnicze podczas spacerów, robią doświadczenia i eksperymenty pozwalające na bliższe poznanie świata przyrody z wykorzystywaniem różnorodnych narzędzi, uczestniczą w działaniach mających na celu ochronę środowiska, uprawiają hodowlę i pielęgnację roślin w salach i na placu zabaw. Staramy się uwrażliwiać Dzieci na edukację przyrodniczą i ekologiczną korzystając z wielu sposobności.

Bajkoterapia stanowi odłam biblioterapii i polega na wykorzystywaniu bajek i baśni w celach terapeutycznych, edukacyjnych czy relaksacyjnych. W Magicznym Zakątku czytamy bajki! Dzięki tej formie zajęć Dziecko poznaje kulturę, obyczaje, historię, uczy się rozumieć świat, w którym żyje, a także rozwija wyobraźnię i pogłębia swoje zainteresowania. Bajkoterapia może być również stosowana w celach terapeutycznych, ponieważ wyzwala różnego rodzaju emocje, pozwala odreagować napięcia oraz zaspokajać podstawowe potrzeby. Pozwala spojrzeć na problem z innej strony, czy przezwyciężyć lęki.

Wprowadzenie zajęć teatralnych i urządzanie przez Ciocie teatrzyków wprowadzą Dzieci w świat teatru i sztuki poprzez świetną zabawę. Rozbudzą ciekawość Dziecka do otaczającego je świata i rozwiną jego wyobraźnie, z czasem nauczą Maluchy w formie zabawy przedstawiać krótkie scenki, co zmniejszy w przyszłości stres spowodowany wystąpieniami.

Zabawy doświadczalne to najlepszy sposób na rozbudzenie Dziecięcej ciekawości i nauki przyczynowo-skutkowej. Ciocie wraz z Dziećmi będą przygotowywać proste eksperymenty i doświadczenia. Tu Dzieci same będą mogły połączyć składniki i obserwować reakcję jaka nastąpi. Dzięki temu Dziecko buduje w sobie przekonanie, że otaczający świat jest interesujący, a poznawanie go jest fascynującą grą. Podczas tych zajęć staramy się zaangażować i włączyć wszystkie swoje zmysły. To niezwykle ciekawe zajęcia przykuwające uwagę Dziecka.

Zabawy te rozwijają w Dzieciach wiedzę odnośnie otaczającego nas świata i pozwalają ją wszechstronnie rozwijać poprzez poznawanie go wszystkimi zmysłami: słuch, wzrok, węch, dotyk, czucie smaku. Przy pomocy różnych rekwizytów, w zabawny sposób Dzieci uczą się poznawania świata za pomocą zmysłów.

Uatrakcyjnienie formy pracy w grupie przy pomocy kolorowej chusty animacyjnej, której użycie daje możliwość aktywności i zaangażowania w grupowe tworzenie oraz spontanicznej radości z twórczego działania. Zabawa z chustą to przede wszystkim świetna zabawa!

Elementy metody integracji sensorycznej są wykorzystywane jako forma profilaktyki ewentualnych trudności w uczeniu się i problemów rozwojowych oraz jako proces wspomagający rozwój Dzieci prawidłowo rozwijających się. Terapia integracji sensorycznej niweluje też, powstałe w wyniku zaburzeń przetwarzania sensorycznego, dysfunkcje umożliwiając Maluszkowi prawidłowy rozwój. Z dysfunkcji tych się nie wyrasta, nie zanikną one samoczynnie, dlatego też wprowadzone w Magicznym Zakątku zajęcia mają na celu profilaktykę ewentualnych zaburzeń, które nie są jeszcze zauważalne.