Opis żłobka

Nasze atuty:

 

  • WŁASNA KUCHNIA ze smaczną i zdrową dietą
  • PROFESJONALNA opieka pod okiem doświadczonej kadry
  • Praca w MAŁYCH GRUPACH
  • Pierwsze dni ADAPTACJI prowadzimy z Rodzicem
  • ZAJĘCIA DODATKOWE w cenie czesnego
  • Duże, nowoczesne i dobrze wyposażone sale oraz WŁASNY PLAC ZABAW
  • Jako JEDYNY ŻŁOBEK w mieście posiadamy nowoczesną podłogę interaktywną MAGICZNY DYWAN!

 

Pierwsze 1000 dni życia Dziecka jest bardzo ważne w jego prawidłowym rozwoju. Wiemy o tym i chcemy ten czas jak najlepiej wykorzystać. Chodzi tu zarówno o rozwój fizyczny, psychiczny, emocjonalny jak i zrównoważoną zbilansowaną dietę. Pobyt w żłobku ma być pozytywnym doświadczeniem dla Dzieci, a Rodzicom dawać poczucie bezpieczeństwa. W naszym żłobku Maluchy mają możliwość lepszego zaspakajania swoich potrzeb społecznych, emocjonalnych i poznawczych. Sale zabaw są nowocześnie wyposażone, kolorowe, bogate w gry edukacyjne oraz zabawki, które zostały dobrane w taki sposób, aby sprzyjały rozwojowi intelektualnemu, poznawczemu, emocjonalnemu oraz werbalnemu. W naszym żłobku pracujemy w małych, odpowiednio dobranych wiekowo grupach, aby nawiązać prawidłowy kontakt z Dzieckiem. Staramy się pielęgnować wartości rodzinne, kulturowe oraz patriotyczne.

Obserwujemy zachowania wszystkich Milusińskich, traktując każdego Malca wyjątkowo, bo przecież każde Dziecko jest niepowtarzalne i posiada magię własnej osoby, własne Ja, które trzeba pielęgnować i szanować. Zajęcia edukacyjne są ważnym elementem naszej pracy, ale najważniejsze jest, by Dziecko czuło się u nas jak w domu. Każdy drobny sukces, przejaw samodzielności staramy się nagradzać, motywując jednocześnie do dalszych sukcesów. Każdego dnia uczymy nasze Maluchy dobrych nawyków, m.in.: zachowania przy stole, czynności samoobsługowych w toalecie, życzliwości, przyjaźni oraz wzajemnego szacunku. Zdobyte w żłobku doświadczenia Dzieci przenoszą na etapy edukacji przedszkolnej i szkolnej. Tu zawierają pierwsze przyjaźnie, uczą się wzajemnej pomocy i rozwiązywania małych Dziecięcych sporów.

Bardzo ważna jest dla nas współpraca z Rodzicami. Jesteśmy otwarci na propozycje i sugestie z Państwa strony. Słuchamy Rodziców, bo to oni najlepiej znają swoje Pociechy. Zachęcamy również do aktywnego uczestnictwa w życiu żłobka. Rodzice mają możliwość założenia Rady Rodziców, która będzie współtworzyć życie Magicznego Zakątka, decydować o dodatkowych zajęciach i brać udział w imprezach wewnętrznych organizowanych w placówce.