Harmonogram zajęć dodatkowych

/06-03-2019/

Harmonogram zajęć dodatkowych:

zajęcia teatralne – poniedziałek

zajęcia muzyczne – wtorek

zajęcia sensoryczne – środa

zajęcia edukacyjno-kulinarne – czwartek

zajęcia plastyczno-techniczne – piątek

Język angielski – wtorek

Zajęcia z logopedą –  środa